UJI

Enginyera per què no?

Última modificació: 13/10/2015 | Font: UI

Enginyera per què no?

Tal com s'indica en la presentació del LLIBRE BLANC Situació de les Dones en la Ciència Espanyola (2011), la relació de les dones amb el món de la ciència i la innovació no ha sigut fàcil, com tampoc ho ha sigut el camí emprès per tantes dones que s'han endinsat en entorns dominats pels homes.

És evident l'increment de la participació de les dones en els diferents àmbits de la societat com en l'educació superior. Avui dia les dones són majoria entre l'alumnat universitari (segons dades INE del curs 2009/2010, 45,91% són homes enfront del 54,09% que són dones) i acaben els seus estudis amb expedients acadèmics millors en mitjana que els de els seus companys, no obstant açò encara existeixen certes branques del saber que es resisteixen a la participació femenina com és el cas de les enginyeries i algunes ciències experimentals.

Per açò, és fonamental l'aplicació de polítiques educatives que promoguen la igualtat efectiva de dones i homes, tal com marquen les recomanacions internaciones, la normativa europea, així com la legislació d'àmbit estatal, que constaten la necessitat d'enfortir la participació i promoció de dones i homes en l'àmbit educatiu, establint mesures que garantisquen la plena participació de dones i homes en tots els camps educatius.

Així doncs, amb la finalitat de fomentar la incorporació de les dones en àmbits educatius masculinizados, com les carreres universitàries tècniques, es va proposar la campanya “Enginyera… ¿per què no?”, que compta amb el respatler de la Unitat d'Igualtat i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló.

Més informació
 

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat