Publicació "La conciliació de la vida laboral i familiar a la Universitat Jaume I"

Última modificació: 04/02/2015 | Font: UI

La conciliació entre la vida laboral i la familiar es va incloure en l'agenda política a la fi de la dècada dels anys noranta del segle passat i s'ha convertit actualment en un tema mediàtic i quotidià que afecta especialment les persones amb criatures o majors dependents que han de compaginar temps laborals i temps dedicats a la cura i a les tasques domèstiques. La present publicació conté els resultats de l'execució de les Accions 64 i 65 incloses en el I Pla d'Igualtat de la Universitat Jaume I (2010-2014) relacionades amb l'elaboració d'una enquesta entre el personal treballador per conèixer les necessitats que tenen sobre la conciliació de la vida laboral i familiar.

Publicació

Col·lecció: Humanitats Núm.Serie: 43

ISBN: 978-84-697-1368-6

Text en pdf
 

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16