02/05/2024 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) dissenya, coordina i gestiona programes, convocatòries i accions de suport educatiu perquè el professorat de l’UJI puga millorar i innovar la seua docència oficial.

La innovació educativa és una de les atribucions de la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet per a la qual cosa compta amb el suport del Consell Assessor per a la Transformació Docent de l'UJI

Ajudes per a projectes d'innovació educativa

Convocatòria anual d'ajudes econòmiques perquè el PDI de l'UJI introduïsca canvis en la seua docència oficial (les ajudes s'han de sol·licitar des d'un GIE o directament des d'una titulació de grau o màster)

Grups d'Innovació Educativa (GIE)

Programa de reconeixement per als equips de PDI de l'UJI interessats a innovar la seua docència (inclou el Registre oficial de GIE amb l'accés als seus webs, reglament, formularis de gestió, etc.)

Premi d'Innovació Educativa

Premi bianual que es convoca per a reconéixer als millors projectes d'innovació educativa executats en cursos anteriors amb ajuda econòmica de la convocatòria d'innovació educativa de l'UJI

Registre de dades de publicacions docents

Sistema per a registrar publicacions docents (i d'innovació educativa) en les bases de dades institucionals i en el Currículum personal (procés compartit amb la productivitat científica de la OCIT)

Congrés d'innovació educativa de l'UJI

Jornada organitzada per la UFIE adreçada al PDI de l'UJI i d'altres universitats per a compartir resultats d'innovació educativa i millora de la docència universitària

Recurs d'imatge informes index

Informes

Informes i memòries anuals dels resultats dels programes d’innovació educativa

Recurs d'imatge innoeducertifica index

Certificats

Procediment per a generar els certificats del PDI de participació en els diversos programes de la UFIE

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA