20/02/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) dissenya, coordina i gestiona diversos programes, convocatòries i accions de suport educatiu perquè el professorat de l’UJI puga millorar i innovar la seua docència oficial.

La innovació educativa és una de les competènices de la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet per a la qual cosa compta amb el suport del Consell Assessor per a la Transformació Docent de l'UJI

Projectes d'innovació educativa

Convocatòria anual d'ajudes econòmiques perquè el PDI de l'UJI introduïsca canvis en la seua docència oficial (les ajudes s'han de sol·licitar des d'un GIE o directament des d'una titulació de grau o màster)

Grups d'Innovació Educativa (GIE)

Programa de reconeixement per als equips de PDI de l'UJI interessats a innovar la seua docència (inclou el Registre oficial de GIE amb l'accés als seus webs, reglament, formularis de gestió, etc.)

Premi d'Innovació Educativa

Premi bianual que es convoca per a reconéixer als millors projectes d'innovació educativa executats en cursos anteriors amb ajuda econòmica de la convocatòria d'innovació educativa de l'UJI

Registre de dades de publicacions docents

Sistema per a registrar publicacions docents (i d'innovació educativa) en les bases de dades institucionals i en el Currículum personal (procés compartit amb la productivitat científica de la OCIT)

Registre de congressos i revistes d'innovació educativa

Coneix alguns llocs on difondre els resultats de la teua innovació educativa (elaborat a partir de la revisió del Registre de publicacions docents del PDI de l'UJI)

Congrés d'innovació educativa de l'UJI

Jornada organitzada per la UFIE adreçada al PDI de l'UJI i d'altres universitats per a compartir resultats d'innovació educativa i millora de la docència universitària

Recurs d'imatge informes index

Informes

Informes i memòries anuals dels resultats dels programes d’innovació educativa

Recurs d'imatge innoeducertifica index

Certificats

Procediment per a generar els certificats del PDI de participació en els diversos programes de la UFIE

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA