Formació per a la direcció: Curs sobre el protocol en els supòsits d'assetjament a la Universitat Jaume I

05/05/2021 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (Aula Virtual).

Dirigit a

Directius i directives PDI i PAS de la Universitat Jaume I.

Objectius

Donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el “Protocol en els supòsits d’assetjament a la Universitat Jaume I” amb la finalitat que les persones amb càrrecs de direcció de la Universitat Jaume estiguen informades per tal de prevenir i orientar en els casos inclosos en aquest Protocol.

Continguts

Presentació del curs a càrrec de Pilar Safont Jordà, vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat.

Primera sessió: Conferència “L'assetjament sexual com a greu manifestació de la violència masclista”. Esperanza Bosch Fiol, professora de Psicologia Bàsica i directora de l’Oficina d’Igualtat entre Dones i Homes de la UIB.

 • Situar l'assetjament sexual com una forma greu de violència contra les dones.
 • Repassar els conceptes bàsics (tipus de violències de gènere, assetjament sexual com a violència exercida en la comunitat).
 • Definir l'origen del concepte d'assetjament sexual, breu història del concepte, classificació i tipus.
 • Conseqüències per a les víctimes.
 • Importància dels protocols i de la sensibilització.
 • Reflexionar sobre el fenomen me too i la visibilització d'aquesta violència.


Segona sessió: Presentació del “Protocol en els supòsits d’assetjament a l’UJI”. Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unitat d’Igualtat i professora de Sociologia de la Universitat Jaume I.

 • Què és el Protocol i objectius.
 • A qui s’aplica.
 • Tipologia de conductes i actituds que poden ser constitutives d’assetjament.
 • Tramitació i resolució en el cas que s’active el Protocol.


Tercera sessió: “Assetjament laboral” Ana Ester Tomás Catalán, Comissió Investigadora de Reclamacions (CIRA) de l’UJI.

 • Assetjament laboral.
 • L'assetjament a les administracions públiques.
 • Conseqüències de l'assetjament laboral.
 • Protocols contra l'assetjament:
  • El protocol de l'UJI. Funcionament.
  • Exemples de conductes d'assetjament laboral.
  • Conductes que no es poden considerar assetjament laboral.

Quarta sessió: “El ciberassetjament: una nova modalitat d'assetjament”. Fernando Vicente Pachés, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Jaume I

 • Qüestions introductòries del ciberassetjament com a risc psicosocial emergent.
 • Què és el ciberassetjament? Elements que caracteritzen el ciberassetjament.
 • Supòsits i pràctiques més freqüents de violència i ciberassetjament en el treball.
 • Resposta jurídica normativa enfront del fenomen de la violència i ciberassetjament.
 • Reflexions i propostes finals.


Quinta sessió: “Orientació sexual i identitat i expressió de gènere” . Rafael Ballester Arnal, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i director de la Unitat d’Investigació sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA).

 • Formació bàsica al voltant de la diversitat afectivosexual.
 • Orientació sexual.
 • Identitat sexual.
 • Expressió de gènere.

Metodologia: El curs consisteix en cinc conferències asíncrones (gravacions a visionar sense horaris) i una sessió sincrona de google meet per fer debat i respondre preguntes (esta sessió es considera també una activitat obligatoria).

Durada

6 hores.

ParticipantsLloc

Aula virtual de l'UJI i Google Meet.

Calendari

Del 24 de maig al 8 de juny de 2021 en línia a través de l'Aula Virtual.

Sessió amb Google Meet obligatoria: 8 de juny a les 10 hores.

Horari

---

Professorat

María Del Pilar Safont Jordà (vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat), Ana Ester Tomás Catalán (Comissió Investigadora de Reclamacions (CIRA) de l’UJI), Esperança Bosch Fiol (professora de Psicologia Bàsica i directora de l’Oficina d’Igualtat entre Dones i Homes de la UIB.), Fernando Vicente Pachés (professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Jaume I), Mercedes Alcañiz Moscardó (directora de la Unitat d’Igualtat i professora de Sociologia de la Universitat Jaume I) i Rafael Ballester Arnal (degà de la Facultat de Ciències de la Salut i director de la Unitat d’Investigació sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA)).

Termini d'inscripció

Del 06/05/2021 al 17/05/2021

Avaluació

---

 

Certificats

Les persones admeses al curs que hagen complit amb el 80% de la revisió dels materials de les cinc unitats de que consta el curs i hagen assistit a la sessió obligatoria amb Google Meet tindran dret a què se’ls expedisca un certificat d’assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans