Inscripcions Formació del PTGAS

11/01/2024 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per demanar cursos interns (tant els subvencionats per la Generalitat Valenciana com els que no) cal presentar una sol·licitud via web amb l’assistent per a inscripcions: http://inscripcio.uji.es/ (una vegada dins de inscripció, en Unitat de formació i innovació educativa-Formació PTGAS seleccionar el curs en el que volem fer la inscripció, i seguir les indicacions de l’assistent) cal realitzar la sol·licitud d’inscripció en el termini indicat per a cada curs.

Caldrà presentar una sol·licitud per cada curs demanat. Si l’horari del curs coincideix (en tot o en part) amb l’horari laboral, caldrà que hi aparega la conformitat del responsable del centre/servei de la persona que sol·licita ser admesa al curs.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripcions, només si quedaren places lliures es podria estudiar la possibilitat d’admetre’n de noves.

L’admissió al curs i la confirmació de les dades es comunicarà per correu electrònic, com a mínim dos dies abans del començament del curs.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa