Gestió d’equips i projectes amb Trello: tasques i incidències (7a edició)

13/09/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

- Aprendre a planificar, gestionar i visualitzar tasques i incidències amb l’eina de gestió Trello.
- Conèixer com gestionar el treball de l’equip mitjançant la possibilitat de compartir projectes i tasques.

Continguts

1. Alta d'usuari en Trello, configuració de l'espai de treball inicial i creació de taulers.
2. Coneixent el tauler: Carrils o llistes de targetes. Assignacions i usuaris.
3. Les targetes en Trello. Camps bàsics: dates i descripcions, etiquetes, portades i fitxers adjunts.
4. Plantilles per a panells i plantilles per a targetes.
5. Complements avançats: Power-Ups i automatització de tasques.
6. Cas pràctic.

Durada

8 hores (6 hores presencials + 2 hores de treball autònom per realització d'un cas pràctic que s'entregarà com a màxim el 5 de novembre).

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica MD2309AI (Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

18, 23 i 25 d'octubre de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Cristóbal Alvariño Galdo (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI)

Termini d'inscripció

Del 14 de setembre al 2 d'octubre de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final (cas pràctic) en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquesta prova final és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa