Ús crític de la traducció automàtica en l'elaboració de documentació universitària (2a edició)

18/09/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals, Competències lingüístiques

Objectius

• Conèixer els principals sistemes de traducció automàtica.
• Identificar els avantatges i les limitacions de l’ús de traducció automàtica per elaborar documentació universitària.
• Situar el concepte de preedició i postedició en el procés d’elaboració de documents de la Universitat.
• Resoldre de manera pràctica problemes derivats de l’ús de traductors automàtics.
 

Continguts

UD 1. Introducció a la traducció automàtica: concepte, història, sistemes i usos.
UD 2. Funcionament i optimització dels sistemes de traducció automàtica d’ús més habitual.
UD 3. Preedició de textos en català, espanyol i anglès.
UD 4. Postedició i control de qualitat de textos en català, espanyol i anglès.

Durada

12 hores (8h presencials i 4h de treball autònom)

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica MD2309AI (Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

31 d'octubre i 2, 7 i 9 de novembre de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

José Pedro Aleixandre Becerra (assessor lingüístic a les Corts Valencianes)

Termini d'inscripció

del 20 de setembre al 16 d'octubre de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa