21/07/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències personals i interpersonals.

Objectius

- Entendre i identificar els factors que influeixen en la nostra manca de productivitat.
- Identificar les nostres creences i les pautes de comportament al respecte.
- Aprendre a fixar fites i objectius.
- Optimitzar el temps de treball.
- Analitzar processos i fluxos.
- Conèixer mètodes i eines per organitzar i per prioritzar tasques.

Continguts

1) Introducció a la mesura de temps: El temps com a recurs. El temps, un recurs caduc. Canvi d’hàbits respecte a la gestió del temps. Perills d’algunes conductes: excessiu perfeccionisme, la procrastinació. I ara com estem en l’actual “normalitat” envers el temps?

2) La planificació i l’organització com a hàbit: Establir objectius. Allò urgent i allò important. Hàbits posturals, prevenció de riscos laborals i eficiència.

3) Els lladres del temps. Els lladres interns: identificació i directrius per afrontar-los. Els lladres externs: identificació i directrius per afrontar-los. Analitzar on estem i com els podem transformar: Les safates i l’arxiu. Crear l’atmosfera adient.

4) El cicle de la gestió del temps: Què és? les diferents fases. Preguntes que cal fer-nos. Eines per gestionar-nos millor en reunions, agendes...: El control de l’ús del propi temps: aplicació pràctica.

5) Tècniques que ens ajuden: Llei de Pareto. Pla bàsic per començar. Altres eines a considerar. Estar en flow i com poder-ho assolir.

6) Les lleis de l’ocupació del temps: Quines són les principals lleis. Què impliquen. La matriu de Covey i el mètode GTD. Diferenciar important versus urgent.

Durada

18 hores (12 hores de treball autònom asíncron + 6 hores de videoconferències amb Zoom)

Participants

Màxim 22 persones.

Lloc

Videoconferències amb Zoom i Aula Virtual de l'UJI.

Calendari

del 2 al 30 de novembre de 2023:

  • primera sessió Zoom: 2 de novembre de 13 a 15 hores.
  • segona sessió Zoom: 16 de novembre de 13 a 15 hores.
  • tercera sessió Zoom: 30 de novembre de 13 a 15 hores.

Horari

horari de les sessions obligatòries amb Zoom: 2, 16 i 30 de novembre de 13 a 15h.

Professorat

Esther González Rivas (Consultora en desenvolupament professional i d'equips)

Termini d'inscripció

del 21 de juliol al 30 de setembre de 2023.

Avaluació

Assistència obligatòria a les tres sessions de Zoom i completar les activitats proposades de les unitats del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit a les tres sessions de Zoom i haja completat totes les activitats proposades de les unitats de les quals consta el curs, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb els anteriors requisits no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa