Gestió emocional per a afrontar conflictes de manera assertiva (G.V.)

24/01/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències personals i interpersonals.

Objectius

Conèixer i potenciar les habilitats emocionals adequades per a la resolució positiva de conflictes.
Analitzar els diferents tipus de conflictes que poder donar-se en el dia a dia laboral.
Conèixer els diferents enfocaments i posicions davant d’un conflicte o problema i les possibles conseqüències.
Conèixer el nostre propi estil d’afrontament davant conflictes.
Conèixer i posar en pràctica les diferents eines i habilitats que existeixen per enfrontar-se a negociacions o conflictes de manera assertiva.

Continguts

Introducció: Diferents tipus de conflictes, diferents estils d’afrontament, diferents conseqüències.
Autoavaluació: Autoavaluació dels diferents estils d’afrontament davant conflictes o problemes.
Ferramentes: Habilitats sòcio-emocionals per a la gestió assertiva de conflictes.

Durada

12 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

NOVA UBICACIÓ Aula MD2011AA (Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

del 17 d'octubre al 9 de novembre de 2023:

  • octubre: 17, 19 i 31.
  • novembre: 2, 7 i 9.

Horari

dimarts i dijous de 13 a 15 hores.

Professorat

Alma María Rodríguez Sánchez (Dra. en Psicologia del Treball; Professora Titular del departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de l'UJI)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 4 al 25 de setembre de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa