Correu electrònic amb Gmail i organització d'agendes en línia amb Google Calendar (G.V.)

24/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb coneixements bàsics de Gmail

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

- Consolidar coneixements en la gestió diària d’enviament/recepció/visualització de correus amb l'eina de correu Gmail. Ampliar les possibilitats d'ús aprenent a comunicar Gmail amb la resta d'eines proporcionades en l'ecosistema de les Google Apps.
- Conèixer el funcionament de l’eina Google Calendar i com pot facilitar-nos la coordinació de l’agenda amb el nostre treball diari. Estudiar la gestió de calendaris i de cites.

Continguts

Gmail
- Gestió de contactes.
- Conèixer els diferents modes de visualització del nostre entorn de correu.
- Catalogació automàtica dels missatges segons la temàtica.
- Enviament de correus amb adjunts de grans mides per mitjà de Google Drive.
- Filtrat d'e-mails basant-se en els nostres propis criteris.
- Redirecció de missatges a comptes externs i resposta automàtica.
-Integració de Gmail amb el Xat, Sales de treball, Reunions i Tasques.

Google Calendar
- Introducció al calendari electrònic.
- Gestió de cites: Repeticions, localitzacions, notificacions. Cites per mitjà d'invitació. Confirmacions i gestió. Organització de cites en múltiples calendaris. Enviament de cites des d'un correu de Gmail.
- Calendaris compartits.

Durada

10 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica TD0104AI (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)

Calendari

4, 9, 11, 16 i 18 de maig de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Pascual David Rubert Viana (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI).

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 8 de febrer al 22 de març de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans