La producció sonora al LabCom

03/05/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del LabCom.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Es realitzarà un repàs exhaustiu dels equips que conformen les sales de producció radiofònica, i es desenvoluparà una pràctica seguint el flux de treball i les dinàmiques dutes a terme en les assignatures impartides al LabCom. També es prestarà especial atenció al funcionament de la sala de producció musical i videojocs; així com als equips ENG de producció sonora.

Continguts

1. Introducció: instal·lacions i equips de so del LabCom.
2. Descripció de la taula de so AIRMATE-8.
3. Configuració i connexió de les sales de ràdio.
4. Producció sonora bàsica (ràdio i doblatge).
5. Dinàmiques de treball al LabCom (sales de radio).
6. La mecànica de la sala de doblatge.
7. El so a les sales d'edició de vídeo.
8. Ús i maneig dels equips ENG d'àudio.
9. El so en el plató de TV.
10. Resolució d'errors i problemes tècnics més habituals al LabCom.

Durada

20 hores.

Participants

Màxim 12 persones.

Lloc

Laboratori Labcom de l'UJI.

Calendari

del 12 al 15 de juny de 2023.

Horari

d'11 a 14 hores i de 15 a 17 hores.

Professorat

Óscar Manuel Navarro Pechuán (Dep. de Ciències de la Comunicació)

Termini d'inscripció

del 4 al 31 de maig de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans