Curs sobre tramitació de protocols generals i convenis de col·laboració. 1a edició (G.V.)

24/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal dels grups A1 i A2 que gestionen convenis de col·laboració. S'admetran un màxim de dos inscripcions per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

-Aproximar-se al règim jurídic aplicable als convenis administratius.
- Entendre la tipologia de documents i la seua diferència amb altres figures jurídiques.
- Conèixer els requisits i el contingut mínim d'un conveni.
- Aprendre a tramitar correctament els convenis i a fer un adequat seguiment d'aquests.

Continguts

- Règim jurídic i principis generals.
- Conceptes bàsics: protocol general vs conveni.
- Tipologia pròpia de la Universitat Jaume I.
- Diferencia amb altres figures jurídiques.
- Requisits d’un conveni.
- Contingut mínim d’un conveni.
- Tramitació i seguiment d’un conveni.
- Revisió d’exemples.

Durada

10 hores.

Participants

Màxim 20 persones

Lloc

Aula TD1015AA (ESTCE) excepte el dia 2 de maig que serà a l'aula d'informàtica TD0103AI (ESTCE)

Calendari

18, 20, 25 i 27 d'abril i 2 de maig de 2023

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Gracia María Ibáñez Román (Assessoria Jurídica)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 8 de febrer al 22 de març de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans