17/02/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

Aprendre a utilitzar l'eina de disseny en línia Canva.
Conèixer conceptes bàsics sobre disseny gràfic.
Dissenyar infografies i animacions curtes amb Canva.

Continguts

1. Introducció a Canva.
2. Espai de treball.
3. Crear un document senzill.
4. Ús de text. Tipografia, estils i families.
5. Inserir elements (imatges, gràfics vectorials, fotografies).
6. Crear una guia d'estil.
7. Principis bàsics del disseny gràfic: grandària, jerarquia, alineació.
8. Tipus de documents impresos i el seu disseny: infografies, fulls de mà, díptics.
9. Exportar i compartir un document.
10. Canva per a xarxes socials: Instagram.
11. Principis bàsics del disseny editorial: tipografia, columnes, espaiat.
12. Creació d'infografies en Canva.

Durada

14 hores (12 hores en sessions presencials i 2 hores de treball autònom)

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica TD0204AI (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)

Calendari

21, 23, 28 i 30 de març i 18 i 20 d'abril

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Carlos Planes (Dissenyador Gràfic i Màster en Aplicacions Multimèdia)

Termini d'inscripció

Del 17 de febrer al 03 de març de 2023

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans