Gestió d’equips i projectes amb Trello: tasques i incidències (4a edició)

16/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

- Aprendre a planificar, gestionar i visualitzar tasques i incidències amb l’eina de gestió Trello.
- Conèixer com gestionar el treball de l’equip mitjançant la possibilitat de compartir projectes i tasques.

Continguts

1. Alta d'usuari en Trello, configuració de l'espai de treball inicial i creació de taulers.
2. Coneixent el tauler: Carrils o llistes de targetes. Assignacions i usuaris.
3. Les targetes en Trello: Camps bàsics: dates i descripcions, etiquetes, portades i fitxers adjunts.
4. Plantilles per a panells i plantilles per a targetes.
5. Complements avançats: Power-Ups i automatització de tasques.
6. Cas pràctic.

Durada

8 hores (6 hores presencials + 2 hores de treball autònom per realització d’un cas pràctic que s'entregarà com a màxim el 10 de març)

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica MD2310AI (Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

28 de febrer i 2 i 7 de març de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Cristóbal Alvariño Galdo (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI)

Termini d'inscripció

Del 16 al 25 de gener de 2023

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final (cas pràctic) en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquesta prova final és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans