Ús crític de la traducció automàtica en l'elaboració de documentació universitària

09/02/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals, Competències lingüístiques

Objectius

Conèixer les principals opcions i sistemes de traducció automàtica.
Identificar els principals avantatges i limitacions en l’ús de la traducció automàtica.
Situar el concepte de preedició i postedició en el procés d’elaboració de documents administratius de la Universitat.
Resoldre de manera pràctica problemes lingüístics derivats de l’aplicació de traductors automàtics.

Continguts

UD 1. Introducció a la traducció automàtica.
UD 2. Funcionament dels sistemes de traducció automàtica d’ús més habitual.
UD 3. Preedició de textos en català, espanyol i anglès.
UD 4. Postedició de textos en català, espanyol i anglès.

Durada

12 hores (9h presencials i 3h de treball autònom)

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica MD2310AI (Facultat de Ciències de la Salut) i Aula Virtual de l'UJI

Calendari

20, 22 i 27 de febrer i 1, 6 i 8 de març de 2023

Horari

dilluns i dimecres de 13:15 a 14:45 hores

Professorat

José Pedro Aleixandre Becerra (Servei de Llengües i Terminologia)

Termini d'inscripció

Del 2 al 13 de febrer de 2023

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans