Curs d'anglès B2.2 Upper-Intermediate

09/11/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS amb coneixements de nivell B2.1 Upper-Intermediate o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 14 de desembre de 2022. Horari: de 13 a 15 hores. lloc: Aula TD1018AA (ESTCE)

Competència/es a desenvolupar

Competències lingüístiques.

Objectius

Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Continguts

 

 

 

Durada

80 hores (presencials: 60h, treball autònom: 20h)

Participants

Mínim 12 i màxim 25 persones.

Lloc

aula MD2112AA (Facultat de Ciències de la Salut).

Calendari

Del 10 de gener al 15 de juny de 2023.

  • Gener: 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31.
  • Febrer: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28.
  • Març: 2, 7, 9, 21, 23, 28 i 30.
  • Abril: 4, 18, 20 i 25.
  • Maig: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30.
  • Juny: 1, 6, 8, 13 i 15.

Aquest calendari pot ser modificat per la Unitat de Formació del PAS.

Dies: dimarts i dijous.

Horari

de 13:30 a 15 hores.

Professorat

Carmen Notari Montoyo (Dep. d'Estudis Anglesos) i Irma Mulet Vilar (Servei de Llengües i Terminologia).

Termini d'inscripció

Del 10 al 28 de novembre de 2022

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans