Gestió de les sol·licituds de treball telemàtiques al Servei d'Instrumentació Científica (SCIC). Rol de tècnic

18/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS del Servei d'Instrumentació Científica.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Assolir els coneixements necessaris per a poder gestionar les sol·licituds de treball al SCIC mitjançant la plataforma telemàtica.

Continguts

1. Presentació de la plataforma de sol·licituds.
2. Els diferents actors que interactuen.
3. Tipus d’usuaris. Com creen els usuaris les sol·licituds.
4. Gestió de sol·licitud d’usuaris UJI.
5. Gestió de sol·licituds d’usuaris externs.
6. Gestió de l’autoservei.
7. Casos pràctics.
 

Durada

4 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Servei d'Instrumentació Científica (SCIC).

Calendari

16 de febrer de 2023.

Horari

de 9:30 a 11:30 i de 12 a 14 hores.

Professorat

Ana Belén Vicente Fortea (SCIC)

Termini d'inscripció

del 24 de gener al 9 de febrer de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans