Curs sobre tramitació de convocatòries d'ajudes i subvencions (G.V.)

25/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal dels grups A1 i A2 que gestiona convocatòries d’ajudes i subvencions.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública

Objectius

Conèixer les diferents fases del procediment per a la tramitació d’ajudes, subvencions i premis i elaborar els documents corresponents.

Continguts

- Nocions bàsiques en matèria de subvencions, ajudes i premis.
- Preparació i elaboració de les convocatòries.
- Gestió i resolució de les convocatòries.

Durada

10 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula TD1015AA (ESTCE) excepte el dia 7 de març que serà a l'aula d'informàtica TD0103AI (ESTCE)

Calendari

21, 23 i 28 de febrer i 2 i 7 de març de 2023

Horari

dimarts i dijous de 13 a 15 hores.

Professorat

Gracia María Ibáñez Román (Assessoria Jurídica)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 8 al 14 de febrer de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans