Publicació de continguts al portal institucional mitjançant UPO (1a edició)

21/07/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència del personal dels serveis del VEVS.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

Donar a conèixer als usuaris que publiquen continguts al portal institucional, el gestor de continguts UPO, perquè puguen gestionar d'una forma autònoma la publicació de la seua informació. Aprofundirem en les característiques de la nova plantilla base i el procediment per a la utilització de les diferents plantilles per a la publicació.

Continguts

• Introducció a UPO. Definició i conceptes bàsics d'UPO.
• Presentació i consultes sobre la Guia de publicació al portal web de l'UJI (https://www.uji.es/cau/manuals/guies/publicacio-portal/).
• Gestió dels continguts a UPO. Característiques i funcionalitats.
• Model d'estructuració bàsica dels continguts: franquícies i carpetes.
• Creació i publicació de continguts.
• Operacions més freqüents.
• Alternatives al menú lateral.
• Revisió d'accessibilitat, problemes d'accessibilitat més freqüents, idiomes i de la publicació dels continguts al portal.
• El web com a eina de connexió amb els públics. Nou enfoc de la web UJI.
• Definició de l’estructura web de cada servei/unitat.
• Aplicació de plantilles.
• Tècniques de redacció per a la web.

Durada

14 hores.

Participants

Mínim 10 i màxim 25 persones.

Lloc

aula TD0108AI (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Calendari

19, 21, 26 i 28 de setembre i 3, 5 i 7 d'octubre de 2022

Horari

de 9 a 11 hores.

Professorat

David González Alamilla i Yolanda Arnau Solsona (Servei de Comunicacions i Publicacions).

Termini d'inscripció

Del 21 de juliol al 7 de setembre de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans