Tercera jornada AVAF. El cicle de la lluita contra la corrupció: la importància de la integritat pública, els sistemes de control i les alertes, denúncies i investigacions.

27/10/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

En línia.

Dirigit a

PAS de la Universitat Jaume I amb preferència de caps de servei i grups A1 i A2 de Gerència, SGE, SCAG, SCI, SRH, OCIT, OIPEP, ORI, UG's i OTOP.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública

Objectius

  • Conèixer el context del qual prové la prevenció i lluita contra la corrupció en l'administració pública.
  • Conèixer els conceptes d'ètica pública, integritat, lluita contra la corrupció, bon govern, conflicte d’interès, planificació i transparència.    
  • Reflexionar sobre la integritat pública en l'administració pública.        
  • Donar eines i conèixer les recomanacions i guies relacionades amb la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció a Espanya.
  • Sensibilització de l’ètica pública del personal al servei de les administracions públiques.
  • Divulgació del cicle de la lluita contra la corrupció-I: prevenció, detecció, correcció i persecució.
  • Donar a conèixer les publicacions AVAF: Recomanacions, catàlegs...
  • Donar a conèixer la tipologia d’alertes, denúncies i investigacions realitzades per l’Agència Valenciana Antifrau.
  • Informar de l’existència de la bústia de denúncies de l’AVAF, la forma en la que es pot presentar una denúncia i característiques tècniques.

Continguts

Prevenció de riscos de corrupció a la gestió pública. 

Estratègia del sistema d'integritat pública. 

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del pla de recuperació, transformació i resiliència. 

Mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos. 

Sistemes de control i prevenció.

Alertes, denúncies i investigacions.

Àrees de risc a la contractació pública. 

Durada

3 hores.

Participants

màxim 80 persones.

Lloc

En línia.

Calendari

15 de setembre de 2022.

Horari

de 10:30 a 13:30 hores.

Professorat

Pilar Moreno Garcia i Marita Oliver Martorell, tècniques de formació del Servei de Formació de l’AVAF.

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 17 de maig al 5 de setembre de 2022. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 6 al 8 de setembre de 2022. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Assistència a la jornada.

Certificats

El personal admès que haja assistit a la jornada tindrà dret a que li siga expedit un certificat d’assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans