Segona jornada AVAF. La inspecció general de serveis de la GVA: Mapes d'exposició al risc i plans d'autoavaluació de riscos

27/10/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

En línia.

Dirigit a

PAS de la Universitat Jaume I amb preferència de caps de servei i grups A1 i A2 de Gerència, SGE, SCAG, SCI, SRH, OCIT, OIPEP, ORI, UG's i OTOP.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública

Objectius

  • Conèixer el context del qual prové la prevenció i lluita contra la corrupció en l'administració pública.
  • Conèixer els conceptes d'ètica pública, integritat, lluita contra la corrupció, bon govern, conflicte d’interès, planificació i transparència.    
  • Reflexionar sobre la integritat pública en l'administració pública.        
  • Donar eines i conèixer les recomanacions i guies relacionades amb la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció a Espanya.
  • Sensibilització de l’ètica pública del personal al servei de les administracions públiques.
  • Conèixer la metodologia de la Inspecció General de Serveis de la GVA per a l'elaboració de Mapes d'exposició al risc i Plans d'Autoavaluació de riscos i la seua aplicació en l'àmbit de la contractació pública i de la gestió de personal.

Continguts

Metodologia de la Inspecció General de Serveis de la GVA per a l'elaboració de Mapes d'exposició al risc i Plans d'Autoavaluació de riscos i la seua aplicació en l'àmbit de la contractació pública.

Aplicació de l'anterior metodologia en l'àmbit de la gestió de personal.

Durada

3 hores.

Participants

màxim 80 persones.

Lloc

En línia.

Calendari

6 de juliol de 2022

Horari

de 10:30 a 13:30 hores

Professorat

Delia Cuenca Antolin i José Luis Gaona Barthemely (Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana).

Termini d'inscripció

Del 17 de maig al 20 de juny de 2022.

Avaluació

Assistència a la jornada.

Certificats

El personal admès que haja assistit a la jornada tindrà dret a que li siga expedit un certificat d’assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans