Curs sobre usabilitat i accions de Màrqueting per a Zoho CRM

27/06/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del SCP

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Millorar les pràctiques actuals i aprofundir en funcionalitats avançades en Zoho CRM en funció dels requeriments particulars per a les àrees de:

  • Captació d'Alumnes.
  • Captació d'Exalumnes.
  • Relació amb Empreses.

Millorar la segmentació d'alumnes i integració amb Zoho Campaigns.
Millorar les pràctiques en Zoho Campaigns per a maximitzar el seu ús.

Continguts

Primera jornada:
- Gestió d'Alumnes.
- Gestió d'Exalumnes.
- Gestió de Relació amb Empreses.
- Gestió de la BBDD.
- Generació d'informes.
- Explicació de les eines necessàries per a maximitzar l'ús del CRM.

Segona jornada:
- Integració CRM - Campaigns.
- Gestió de llistes intel·ligents.
- Gestió de segments.

Tercera jornada:
- Formació en l'ús d'automatitzacions.
- Millors pràctiques d'ús en Campaigns.
- Traçabilitat dels contactes.

Durada

12 hores.

Participants

Màxim 15 persones.

Lloc

Aula HA1110AA (Facultat de Ciències Humanes i Socials).

Calendari

13, 14 i 15 de setembre de 2022.

Horari

de 10 a 14 hores.

Professorat

Personal tècnic de SAGITAZ.

Termini d'inscripció

Del 27 de juny al 5 de juliol de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans