Curs sobre tramitació de convocatòries d'ajudes i subvencions. 2a edició (G.V.)

06/09/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal que gestiona convocatòries d’ajudes i subvencions. S’admetran un màxim de dos inscripcions per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública

Objectius

Conèixer les diferents fases del procediment per a la tramitació d’ajudes, subvencions i premis i elaborar els documents corresponents. Es prestarà especial atenció a l'elaboració de les convocatòries i les seues bases. 

Continguts

1. Nocions bàsiques en matèria de subvencions, ajudes i premis.
2. Preparació i elaboració de les convocatòries.
3. Gestió i resolució de les convocatòries.

Durada

9 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula TD1102AA (ESTCE) excepte l'últim dia 5 d'octubre que serà a l'aula TD0206AI (ESTCE).

Calendari

Del 20 de setembre al 5 d'octubre de 2022:

  • 20, 22, 27 i 29 de setembre.
  • 4 i 5 d'octubre.

Horari

de 13 a 14:30 hores excepte el dia 5 d'octubre que será de 13:30 a 15 hores.

Professorat

Gracia María Ibáñez Román (Assessoria Jurídica)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 4 al 13 de febrer de 2022. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 14 de juny al 14 de juliol de 2022. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal admès. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superat la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans