Primera jornada AVAF. L’Agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i independència

27/10/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

PAS de la Universitat Jaume I amb preferència de caps de servei i grups A1 i A2 de Gerència, SGE, SCAG, SCI, SRH, OCIT, OIPEP, ORI, UG's i OTOP.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

  • Conèixer el context del qual prové la prevenció i lluita contra la corrupció en l'administració pública.
  • Conèixer els conceptes d'ètica pública, integritat, lluita contra la corrupció, bon govern, conflicte d’interès, planificació i transparència.    
  • Reflexionar sobre la integritat pública en l'administració pública.        
  • Donar eines i conèixer les recomanacions i guies relacionades amb la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció a Espanya.
  • Sensibilització de l’ètica pública del personal al servei de les administracions públiques.
  • Donar a conèixer l’existència de l’Agència Valenciana Antifrau, el seu origen i funcions.
  • Conèixer els costos de la corrupció i les polítiques públiques contra la corrupció a Europa i Espanya.

Continguts

L'agència: la resposta a un manament internacional.
Àmbit jurídic de l'AVAF.
Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència Valenciana Antifrau.
L'AVAF: naturalesa jurídica, missió, àmbit d'actuació i funcions.
Canals de denúncia. Bústia de denúncies. 
Estatut de la persona denunciant de corrupció.
Els costos de la corrupció: econòmics, civils, polítics i institucionals. 
Polítiques públiques contra la corrupció a Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana. 

Durada

3 hores.

Participants

màxim 80 persones.

Lloc

En línia.

Calendari

7 de juny de 2022.

Horari

de 10:30 a 13:30 hores.

Professorat

Joan A. Linares Gómez , director de l’AVAF i Anselm Bodoque Arribas, cap de servei de formació de l’AVAF.

Termini d'inscripció

Del 17 al 29 de maig de 2022

Avaluació

Assistència a la jornada.

Certificats

El personal admès que haja assistit a la jornada tindrà dret a que li siga expedit un certificat d’assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans