Taller de propostes per la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de la gestió universitària Ajornat

25/04/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència del personal assistent a les edicions del curs Gestió Pública i Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública, Competències cíviques i socials

Objectius

Objectius Generals:
Enfortir les capacitats del Personal d’Administració i Serveis en relació a la seua contribució present i/o potencial als Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Objectius Específics:
Donar visibilitat i reconèixer el treball del Personal d’Administració i Serveis en relació als ODS i l’Agenda 2030.
Donar a conèixer possibles propostes de futur als diferents responsables dels òrgans gestors de l’UJI.
Reflexionar sobre la relació de les propostes i el Pla UJI 2030.
Enfortir una xarxa de persones i serveis implicades en la consecució de l’Agenda 2030 i els ODS.

Continguts

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’UJI.
Propostes per a la consecució dels ODS des del PAS.
Com alinear el treball PAS amb el Pla UJI 2030?

Durada

2 hores.

Participants

Mínim 8 persones.

Lloc

Sala d'actes de la Facultat de Ciències de la Salut (MD0S08CC).

Calendari

divendres, 29 d'abril de 2022.

Horari

de 10 a 12 hores.

Professorat

Leslie Mahe Collazo Expósito (Professora Associada de la Universitat de Girona. Coordinadora de la Xarxa d'Innovació Docent sobre ODS en la docència. Llicenciada en Biologia per la Universidad de la Habana i Doctora en Educació per a la Sostenibilitat per la UdG).

Termini d'inscripció

De l'11 al 24 d'abril de 2022.

Avaluació

Presentació (individual o en grup) de les propostes sorgides als cursos de Gestió Pública i Objectius de Desenvolupament Sostenible y assistència a la sessió presencial del taller.

Certificats

El personal inscrit que haja presentat la proposta i haja assistit a la sessió presencial, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb els requisits de l'assistència i presentació de proposta, no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans