Seguretat al SCIC: instal·lació radioactiva

30/05/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (videoconferència amb Google Meet).

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència de personal del SCIC.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Repassar els aspectes de seguretat específics més importants dels laboratoris del Servei Central d’Instrumentació Científica.

Continguts

Seguretat al laboratoris del SCIC, principalment als laboratoris d’equipament de raigs X, d’equipament que treballa amb camps magnètics, equipament que treballa amb radiació làser i del treball general amb els equips de laboratori.

Durada

2 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Videoconferència amb Google Meet.

Calendari

20 de juny de 2022.

Horari

d'11:30 a 13:30 hores.

Professorat

Lourdes Chiva Edo (Coordinadora tècnica del SCIC)

Termini d'inscripció

Del 30 de maig al 10 de juny de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans