Curs de gestió i resposta a incidents de seguretat

16/05/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

Caps de servei del SI, UADTI, OIATI, personal de primera i segona línia i, de forma opcional, tot el personal tècnic que puga estar relacionat amb la gestió d'incidents de seguretat.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar coneixements sobre les millors pràctiques i la metodologia per a dur a terme amb èxit el procés de gestió d'incidents de seguretat.

Continguts

Els continguts d'aquest curs són els següents:
Conceptes generals:

 1. Definició d'incident.
 2. Cicle de vida de la gestió d'incidents.
 3. Normativa de referència.
 4. CCN-STIC 817.
 5. ISO 27035.
 6. NIST sp 800-61.
 7. Gestió d'incidents a l'organització.
 8. Actors rellevants.
 9. Mètriques i indicadors.
 10. Eines.

Capacitat de resposta:

 1. Necessitats organitzatives en la resposta davant incidents.
 2. Intercanvi d'informació.
 3. CERT, CSIRT, ISIRT...
 4. Codi ètic.
 5. Registre d'incidents de seguretat.

Preparació:

 1. Monitoratge.
 2. Notificació.
 3. Procediments de gestió d'incidents.
 4. Simulacres.

Resposta:

 1. Identificació.
 2. Ioc.
 3. Grup d'intervenció ràpida.
 4. Contenció.
 5. Erradicació.
 6. Recuperació.

Aftermath:

 1. Lliçons apreses.
 2. Anàlisi forense.
 3. Peritatges.
 4. Denúncies.

Misc:

 1. Errors habituals
 2. Exemple pràctic: intrusions.
 3. Exemple pràctic: amenaces avançades persistents.
 4. Cas de discussió.

Durada

12 hores

Participants

---

Lloc

en línia.

Calendari

dimarts 24 i 31 de maig de 2022.

Horari

de 9 a 15 hores.

Professorat

Analista sènior d'S2 Grupo, expert en APTs i gestió d'incidents de seguretat.

Termini d'inscripció

fins el 19 de maig de 2022

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans