Atenció al client: empatia, reclamacions, queixes i suggeriments al Servei d'Esports

17/02/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI del Servei d'Esports.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques

Objectius

Conèixer les expectatives del client del Servei d'Esports.
Identificar tendències de comportament dels clients habituals.
Saber com atendre necessitats, queixes, reclamacions i suggeriments dels clients del Servei d'Esports.

Continguts

Atenció al client: visió general.
Tipologies de clients.
Habilitats per a fer front i gestionar les queixes i incidències: escoltar, preguntar, observar i empatitzar.
Tipologia de reclamacions, queixes i incidències i com gestionar-les: COVID, ús incorrecte de vestuaris, impagats, qualitat de les classes, oblits de fitxatge, conflictes als partits, enutjos, etc.

Durada

9 hores.

Participants

Màxim 15 persones.

Lloc

Servei d'Esports

Calendari

24, 25 i 26 de maig de 2022.

Horari

de 9 a 12 hores.

Professorat

José Luis Lozano Pérez (Formador, Coach Professional i d'equips, facilitador de mindfulness).

Termini d'inscripció

Del 17 de febrer al 5 de maig de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements de les persones admeses. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans