Curs sobre tramitació de convocatòries d'ajudes i subvencions (2a edició) Ajornat a 2021

26/10/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal que gestiona convocatòries d’ajudes i subvencions. S’admetran un màxim de dos inscripcions per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Objectius

Conèixer les diferents fases del procediment per a la tramitació d’ajudes, subvencions i premis i elaborar els documents corresponents.

Continguts

1. Nocions bàsiques en matèria de subvencions, ajudes i premis.
2. Preparació i elaboració de les convocatòries.
3. Gestió i resolució de les convocatòries.

Durada

9 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc

Aula TD1101AA (1er pis ESTCE) excepte el dia 7 de maig que serà a l'aula d'informàtica TD0204AI (2n pis ESTCE)

Calendari

del 21 d’abril al 7 de maig de 2020.
Abril, 21, 23, 28 i 30.
Maig, 5 i 7.
 

Horari

dimarts i dijous de 13:30 a 15:00 hores.

Professorat

Gracia María Ibáñez Román (Assessoria Jurídica)

Termini d'inscripció

Del 13/01/2020 al 13/02/2020
 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans