Curs d'administració electrònica: El document electrònic i les eines de tramitació

12/02/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència dels caps de servei i secció.

Objectius

Proporcionar una visió general de la tramitació en la seu electrònica de l'UJI, amb incidència especial en la gestió de sol·licituds electròniques en totes les seues fases.

Continguts

- Introducció i mapa de context funcional i legal.
- El catàleg de procediments.
- Documents i expedients electrònics.
- Certificats i signatura digital.
- Portafirmes i validador de documents.
- Funcionalitats com a usuari: fer una nova petició, cancel·lar una petició, consultar les meves peticions, modificar dades per l’usuari en fases, documents electrònics (documents, notificacions i registre).
- Funcionalitats per gestionar peticions: signar una petició: gestió individual i agrupada, adjuntar fitxers en fases, consultar les peticions signades, signatura de cap de servei i altres tipus de signatura.
- Gestió de fases administratives: iniciar peticions, tipus de fases administratives, gestionar peticions (signar i tancar).
- Funcionalitats de cap de servei: tipus de signatures, workflows de peticions, monitorització de peticions, permisos i delegació de signatura.
- Introducció teòrica als SPIs de signatura de resolucions i de convocatòries de beques: revisió de la informació a introduir, fases per les que transita i persones involucrades, mitjans de publicació, relació amb l’aplicatiu POA.

Durada

6,5 hores.

Participants

Mínim 10 i màxim 28 persones.

Lloc

TD0203AI (ESTCE)

Calendari

3, 5, 10 i 12 de març.

Horari

de 13:30 a 15 hores, excepte el primer dia 3 de març de 13 a 15 hores.

Professorat

Cristina Pauner Chulvi, José Ramon Ferrer Querol, María Lourdes Bort Ortells i Ricardo Borillo Doménech (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI)

Termini d'inscripció

Del 11/02/2020 al 21/02/2020

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans