Curs de català de nivell C2 (Superior)

06/11/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial

Dirigit a

PAS de l’UJI amb un nivell de coneixements mitjà o C1 de valencià segons Taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Objectius

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Continguts

- Domini profund i exhaustiu de la normativa ortogràfica.
- Coneixement aprofundit de la morfologia i sintaxi.
- Domini profund del lèxic i semàntica.

Durada

80 hores (presencials: 60h; treball autònom: 20h)

Participants

Mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc

Aula JB1206AA (FCJE)

Calendari

del 8 de gener al 3 de juny de 2020.
Gener: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 27, 29 i 31.
Febrer: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 24 i 26.
Març: 4, 6, 11, 13, 25, 27 i 30.
Abril: 1, 3, 22, 24, 27 i 29.
Maig: 6, 8 , 13, 15, 20, 22, 25, 27 i 29.
Juny: 3.

Horari

dimecres i divendres de 13:30 a 15:00h i alguns dilluns de 8:30 a 10:00h.

Professorat

María Dolores Oltra Ripoll (Dep. de Traducció i Comunicació)

Termini d'inscripció

Del 04/11/2019 al 25/11/2019

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

NOTA:el certificat d'aquest curs tindrà, exclusivament, validesa interna.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans