Curs d'anglès B2.2 Upper-Intermediate

06/11/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial

Dirigit a

PAS amb coneixements de nivell B2.1 Upper- Intermediate o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I. Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 16 de desembre de 2019.

Objectius

Adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes.

Durada

80 hores (presencials: 60h; treball autònom: 20h)

Participants

Mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc

NOVA UBICACIÓ: Aula FF0104AA de l'Escola de Doctorat i Consell Social (excepte el dia 2 d'abril que serà a l'aula FF0103AA)

Calendari

del 14 de gener al 18 de juny de 2020
Gener: 14, 16, 21,23,28 i 30.
Febrer: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27.
Març: 3, 5, 10, 12, 24, 26 i 31.
Abril: 2, 21, 23, 28 i 30.
Maig: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28.
Juny: 2, 4, 9, 11, 16 i 18

Horari

de 13:30 a 15:00 hores. El dia 16 de juny l'horari serà de 13:00 a 15:00 hores i el dia 18 de juny serà de 12:30 a 15:00 hores.

Professorat

Carmen Notari Montoyo (Dep. d'Estudis Anglesos)

Termini d'inscripció

Del 05/11/2019 al 05/12/2019

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans