Curs de dubtes lingüístics: català-espanyol

21/11/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Objectius

Curs teoricopràctic per a la resolució dels dubtes lingüístics més habituals de la comunitat universitària per a una comunicació adequada, correcta i eficaç. L’objectiu principal del curs és facilitar les eines lingüístiques necessàries per a una presentació correcta de textos de comunicació universitaris, a partir de l’anàlisi d’incorreccions, inadequacions i errades lingüístiques reals trobades en missatges electrònics, en la retolació, en cartells que s’exposen als taulers d’anuncis i al web, en díptics… en textos elaborats per la comunitat universitària de l’UJI, en general.

Continguts

- El disseny dels documents de comunicació universitària.
- Qüestions gràfiques i gramaticals.
- Qüestions d’estil.
- Taller pràctic.

Durada

25 hores (20 hores presencials i 5 hores de treball autònom)

Participants

Mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc

TD1016AA (ESTCE)

Calendari

del 21 de gener al 3 de març de 2020

Horari

dimarts i dijous de 8:30 a 10:00 hores excepte el 3 de març de 8:30 a 10:30 hores.

Gener: 21, 23, 28 i 30
Febrer: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27
Març: 3

Professorat

Carmina Ribés Falcó

Termini d'inscripció

Del 20/11/2019 al 08/01/2020

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans