Gestió pública i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

20/07/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial

Dirigit a

PAS de l’UJI amb preferència dels grups A1 i A2. Es prioritzarà l’admissió d’una inscripció per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Objectius


Objectiu general:
Ser capaços de fer aportacions a la transformació del sistema actual donant resposta al repte de la sostenibilitat des dels nostres llocs de treball. Comprendre què és l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible així com, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptada per l'Assemblea General de Nacions Unides, i reflexionar sobre com contribuir al desenvolupament sostenible des de diferents àmbits. Tot per co-crear escenaris de futur sostenibles per als nostres espais de desenvolupament professional.

Objectius específics:
Conèixer el procés mundial que ha portat a l'aprovació de l'Agenda 2030.
Analitzar amb detall totes les parts que componen l'Agenda 2030 per tal d’aplicar-la als diferents llocs de treball.
Propiciar un espai de debat, generació d'un pensament crític intercanvi d'opinions.
Aprendre a dissenyar el futur que volem a partir de metodologies transformadores aplicades als nostres àmbits de treball.
 

Continguts


1. Context d’emergència climàtica/insostenibilitat.
2. Evolució del concepte de sostenibilitat.
3. Dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
4. Conceptes bàsics i pilars de l'Agenda 2030.
5. Objectius i metes.
6. Com començar a posar en pràctica els ODS a les universitats (aprenentatge i ensenyament, recerca, gestió de campus i governança, i lideratge social).
7. Com apropiar-se professionalment de l'Agenda 2030?
8. Rànquings on es valora la sostenibilitat universitària.
9. Experiències de transició cap a la sostenibilitat en el món.
 

Durada

20 hores: 15 hores presencials (6 sessions de 2 hores i 1 sessió de 3 hores) i 5 de treball d'apropiació (no presencial, individual, tutoritzat).

Participants

Mínim 10 i màxim 30 persones.

Lloc

NOVA UBICACIÓ Aula HA0103AA (Facultat de Ciències Humanes i Socials).

Calendari

del 6 de març al 3 d'abril de 2020.

- març: 6, 9, 13, 23, 27 i 30.

- abril: 3.

Horari

de 13 a 15 hores, excepte el 3 d’abril de 12 a 15 hores.

Professorat

Leslie Mahe Collazo Expósito (Professora Associada de la Universitat de Girona. Coordinadora de la Xarxa d'Innovació Docent sobre ODS en la docència. Llicenciada en Biologia per la Universitat de la Habana i Doctora en Educació per a la Sostenibilitat per la UdG).

Termini d'inscripció

Del 29/01/2020 al 19/02/2020

Avaluació


Per superar el curs serà necessari assistir al 80% de les hores presencials i obtindre una qualificació d'apte al treball final individual, que s'haurà de presentar abans del 30 d'abril.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova/treball final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Nota: Aquest curs s'emmarca al conjunt d'activitats arreplegades al conveni 2018 entre la Universitat Jaume I i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans