Curs sobre tramitació de convocatòries d'ajudes i subvencions (1a edició)

15/01/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal que gestiona convocatòries d’ajudes i subvencions. S’admetran un màxim de dos inscripcions per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Objectius

Conèixer les diferents fases del procediment per a la tramitació d’ajudes, subvencions i premis i elaborar els documents corresponents.

Continguts

1. Nocions bàsiques en matèria de subvencions, ajudes i premis.
2. Preparació i elaboració de les convocatòries.
3. Gestió i resolució de les convocatòries.

Durada

9 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc

Aula TD1101AA (1er pis ESTCE) excepte el dia 11 de març que serà a l'aula d'informàtica TD0204AI (2n pis ESTCE)

Calendari

del 24 de febrer a l’11 de març de 2020.
Febrer, 24 i 26.
Març, 2, 4, 9 i 11.

Horari

dilluns i dimecres de 13:30 a 15:00 hores.

Professorat

Gracia María Ibáñez Román (Assessoria Jurídica)

Termini d'inscripció

Del 13/01/2020 al 13/02/2020

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans