Curs d'Introducció a l'Office 365

14/10/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI

Objectius


- Conèixer la interfície web i les diferències amb les aplicacions d'escriptori.
- aprendre a usar el OneDrive.
- Col·laborar amb altres usuaris.

Continguts


- Inici de sessió. El compte de correu de l'UJI i l'usuari de l'Office 365. Comptes personals (no corporatius).
- Elements de la interfície.
- Configuració.
- Instal·lació en l'ordinador.
- Instal·lació en dispositius mòbils.
- OneDrive.
- Sincronització.
- Compartir documents.
- Col·laborar amb altres usuaris.

Durada

6 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc

Aula JAA006AI (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)

Calendari

7, 12, 14 i 19 de novembre

Horari

dimarts i dijous de 13:30 a 15:00 hores

Professorat

Marcelo Moreno Molina

Termini d'inscripció

Del 24/09/2019 al 08/10/2019

Avaluació


Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans