Curs de Google Drive: interfície i ús de formularis

24/09/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l’UJI

Objectius


Conèixer la nova interfície de Google Drive. Treballar amb documents d'una manera col·laborativa introduint-ne les possibilitats principals i les tècniques bàsiques de l'eina, fent èmfasi en l'ús i difusió de formularis i en el tractament de les dades arreplegades pels mateixos.

Continguts


- La pàgina d'inici de Google Drive. Nova interfície. La llista de documents. Crear documents nous i penjar documents. Els tipus de documents compatibles.
- Documents de text. Edició i formatatge de text: la barra d’eines. Historial de canvis. Presentacions, Dibuixos i documents de Google Maps.
- Fulls de càlcul. Edició de fulls de càlcul: files, columnes, cel·les... Formats de cel·les. Fórmules i funcions. Gràfics.
- Formularis: creació de formularis, difusió i recollida i tractament de dades.
- Gestió eficient del contactes Google.
- Organitzar-se. Buscar i trobar documents. Classificar en carpetes o col·leccions.
- Exportar, Baixar documents a l'ordinador. Formats: Office, OpenDocument, RTF, PDF...Exportació en massa.
- Col·laborar i compartir. Enviar un document per correu. Publicar un document com a pàgina web. Compartir un document amb altres usuaris. Permisos d’accés: visualitzar, comentar o editar. Historial de canvis. Col·laboració en temps real. Xat en documents. Comentaris i debats en els documents.

Durada

10 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc

JAA006AI (FCJE)

Calendari

11, 13, 18, 20 i 25 de novembre de 2019

Horari

dilluns i dimecres de 13:00 a 15:00 hores

Professorat

Dolores María Orenga Suliano

Termini d'inscripció

Del 06/03/2019 al 18/03/2019

Avaluació


Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.
 
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans