Curs de Reanimació cardiopulmonar i ús del desfibril·lador. 8a edició

14/10/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal de consergeries.

Objectius


- Actuar com a primer intervinent davant d'una parada cardiorespiratòria.
- reanimació cardiopulmonar en pacient adult i pediàtric.
- Ús del desfibril·lador.
- Pràctiques

 

Continguts


- Protocol d'actuació en suport vital bàsic.
- Mesures de seguretat.

Durada

4 hores

Participants

Màxim 10 persones

Lloc

DB0214AA Sala de laboratori (Pavelló poliesportiu)

Calendari

31 d'octubre de 2019

Horari

de 15:30 a 19:30 hores

Professorat

Vicente Martínez Sánchez (Global Cardiac)

Termini d'inscripció

Del 24/09/2019 al 07/10/2019

Avaluació


Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans