Curs de dubtes lingüístics: català-espanyol

11/12/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius: Curs teoricopràctic per a la resolució dels dubtes lingüístics més habituals de la comunitat universitària per a una comunicació adequada, correcta i eficaç. L’objectiu principal del curs és facilitar les eines lingüístiques necessàries per a una presentació correcta de textos de comunicació universitaris, a partir de l’anàlisi d’incorreccions, inadequacions i errades lingüístiques reals trobades en missatges electrònics, en la retolació, en cartells que s’exposen als taulers d’anuncis i al web, en díptics… en textos elaborats per la comunitat universitària de l’UJI, en general.

Continguts:

- El disseny dels documents de comunicació universitària.

- Qüestions gràfiques i gramaticals.

- Qüestions d’estil.

- Taller pràctic.

Durada: 25 hores ( 20 hores presencials i 5 hores de treball autònom)

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD1016AA (ESTCE)

Calendari: Del 24 d'octubre al 10 de desembre de 2019

Octubre: 24 i 29

Novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28

Desembre: 3, 5 i 10 

Horari: Dimarts i dijous de 8:30 a 10:00 hores excepte el 10 de desembre de 8:30 a 10:30 hores

Professorat: Carmina Ribés Falcó (Servei de Llengües i Terminologia)

Termini d’inscripció: del 17 de juliol al 2 d'octubre de 2019

Avaluació: al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificat: aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans