Curs d'anglès per a la comunicació periodística

16/07/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del SCP.

Objectius


- Familiaritzar l’alumnat amb la Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English per poder aplicar-se als texts més o menys institucionals escrits en anglès.
- Augmentar les competències comunicatives orals i escrites.
- Conèixer els diferents estils d’anglès emprats als diferents tipus de mitjans (digitals, premsa ‘tradicional’, etc.).
- Conèixer alguns “llibres d’estil” emprats per les publicacions en anglés i les seues diferències.
- Conèixer les diferències més importants entre les variants d’anglès (americana i britànica).
- Proporcionar a l’alumnat coneixements respecte al llenguatge específic del periodisme.

Continguts


- Explicació i familiarització amb la Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English.
- Anglès per a periodistes.
- Anglès per a la comunicació oral i escrita.
- Coneixements generals sobre els estils d’anglés emprats als diferents tipus de mitjans.

Durada

15 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc

Aula de formació CD2005AI (Ampliació Biblioteca)

Calendari

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de novembre i 3 i 5 de desembre

Horari

Dimarts i dijous de 9:00 a 10:30 hores

Professorat

Mark Robert Andrews (Servei de llengües i terminologia)

Termini d'inscripció

Del 16/07/2019 al 15/10/2019

Avaluació


Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats


Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans