Taules dinàmiques amb Excel 2013 (1a edició (G.V.)

05/09/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

- Descobrir l'enorme potència de les taules dinàmiques.
- Adquirir les coneixements necessaris per a poder crear ràpidament resums de dades d'un gran volum d'informació.
- Aprendre a configurar les taules dinàmiques correctament i de manera atractiva.
- Conèixer les possibilitats de mostrar valors com...
- Aprendre a agrupar elements i crear camps calculats.
- Utilització de slicers (segmentació de dades) per a controlar diverses taules dinàmiques al mateix temps.
- Aprendre a seleccionar elements de la taula per a donar format.
- Introducció a la creació de gràfics dinàmics.

Continguts:

Què són les taules dinàmiques i per a què serveixen?
- Preparació i organització de la taula.
- Orígens de dades.
- Estructura d'una taula dinàmica.
- Avantatges de treballar amb taules.
- Creació de la nostra primera taula dinàmica
- Resumir valors per…
- Possibilitats de mostrar valors com...
- Camps calculats.
- Agrupar i desagrupar camps de la taula dinàmica.
- Filtres en les taules dinàmiques.
- Què és la segmentació de dades o slicers?
- Canviar l'aspecte i disseny d'una taula dinàmica.
- Creació d’un gràfic dinàmic.
- Actualització assignant un rang dinàmic a la taula dinàmica.
- Opcions en les taules dinàmiques.
- Errades i  problemes comuns amb taules dinàmiques.

Durada: 9 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: Aula de formació (Sala A 2021 SM - Edifici Ampliació Biblioteca)

Calendari:

Setembre, 18, 25

Octubre, 2, 16, 23, 30

Dies: dilluns

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Antonio Berbel Vera (Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica)

Termini d’inscripció: del 7 al 16 d'abril de 2017.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.

 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans