Gestió i administració d’organitzacions esportives: noves tendències (1a edició)

06/07/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l'UJI amb preferència del personal del Servei d'Esports.

Objectius:

- Conèixer els diferents tipus d'estructures en les organitzacions esportives privades i públics adaptats al context actual.

- Conèixer organitzacions esportives de primer nivell per aprofundir en els principals claus del seu èxit.

- Establir els principals mecanismes per apropar l'esport a la comunitat i potenciar la seva pràctica.

- Conèixer els diferents tipus de planificació esportiva en l'àmbit de les organitzacions esportives.

Continguts:

1. Estructures en l'esport dels nostres dies.

- Tipus i aplicació d'estructures en l'esport actual.

- Identitat i imatge de l'esport.

- Funcionament d'una organització esportiva i interrelacions entre àrees / departaments.

- Organigrames funcionals.

2. Com vendre l'esport a la comunitat.

- Entaular les relacions amb els mitjans de comunicació.

- Entaular les relacions amb l'opinió pública.

- Màrqueting d'esdeveniments esportius.

3. Planificació del treball de l'organització.

- Procés de planificació.

- Planificació a llarg, mitjà i curt termini.

Durada: 6 hores

Participants: mínim 10 i màxim 30 persones

Lloc: HA0106AA (FCHS)

Calendari: dijous 6 de juliol i divendres 7 de juliol

Horari: de 10.30h a 13.30 h

Professorat: Pablo Cañada i Tino Traver (Villarreal C.F.) / Julian Lafuente (Fundació Trinitat Alfonso) / Alex Heras (Valencia Ciudad del Running)

Termini d'inscripció: del 23 de juny al 4 de juliol de 2017

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans