Funcionament i gestió del Servei d'Esports

23/06/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei d’Esports.

Objectius:

- Establir i conèixer els criteris d'informació als usuaris en el curs 2017-2018.

- Anàlisi i proba  de les millores i canvis informàtics en les tases per a les inscripcions, reserves, devolucions, competicions i cursos.

- Anàlisi dels nous formats de lligues i la informació per a donar als usuaris.

- Anàlisi de la pàgina web i els seus continguts per a la informació a usuaris i usuàries del Servei d'esports.

- Establiment de millores en la comunicació interna del Servei d'Esports i protocols d'actuació.

Continguts:

- Activitats esportives:  noves empreses de serveis, inscripcions, abonaments i targeta esportiva. Novetats en el curs 17-18

- Competicions: lligues internes i externes.

- Instal·lacions esportives: novetats informàtiques, gestió de lloguers, mòdul de bicicletes

- Formació: cursos,pagina web, xarxes socials i estadistiques

- Protocols d’actuació i activitats extraordinàries.

Durada: 7 hores.

Lloc: Servei d’Esports.

Calendari: divendres, 1 de setembre de 2017.

Horari: de 8 a 15 hores.

Professorat: Clemente Miró, Pilar Marin, Ricardo Martí, Carlos Porcar, Vicente Porcar i Carlos Hernando (Servei d’Esports).

Termini d’inscripció: del 23 de juny al 17 de juliol de 2017.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans