ODS i administracions públiques: principis informadors

19/09/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS de la Universitat Jaume I amb preferència dels grups A1 i A2.

Objectius: Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i oferir eines per a facilitar la seua incorporació al respectius àmbits de treball.

Continguts:

- Principis generals.

- Sanitat.

- Medi ambient.

- Educació.

- Gènere i dones/xiquetes.

- Infraestructures.

- Contractació pública i ODS.

- Administració general.

Durada: 20  hores  (15 hores presencials i 5 de treball autònom que s’haurà de lliurar abans del 14 de setembre).

Participants: mínim 15 persones i màxim 30 persones.

Lloc: Aula HA0007AA (FCHS).

Calendari: 6, 7 i 8 de setembre de 2017.

Horari: De 9 a 14’30 hores.

Professorat:

- Domingo Garcia Marzá, Catedràtic de Filosofia Moral i Comissionat del rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària.

- Martha Rodríguez Coronel, investigadora Fundació Étnor.

- Maria José Oltra Mestre, Vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat.

- Rafael  Vilar Zanón, Tècnic/a superior en ergonomia i psicosociologia aplicada de l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

- Javier Calbo Paús, Tècnic/a mitjà de gestió mediambiental de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

- Enric Ramiro Roca, Professor de Didàctica de les Ciències Socials.

- Mercedes Alcañiz Moscardó, Directora de la Unitat d’Igualtat.

- José Pitart Martí, Cap de Servei de l’Oficina Tècnica d'Obres i Projectes.

- David Comet, Coordinador de l'Área d'Acción Social, Cooperació i Comunicació, d'IDEAS Comerç Just.

- Modesto Fabra Valls, Director del Projecte per a l'Impuls de l'Administració Electrònica

- Mª de los Llanos Gómez Torres, IDEAS-Soc. Coop. Andaluza de Interés Social

Termini d’inscripció: del 10 al 25 de juliol de 2017.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans