Formació del PAS per al tercer trimestre. Any 2017 VIII Pla de formació del personal d'administració i serveis (2016-2018)

05/04/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2016 (DOGV núm. 7755 de 07/04/2016).

Formació del PAS per al tercer trimestre. Any 2017
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans