Curs de Google Drive: interfície i ús de formularis. 1a edició

01/03/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: Presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

Conèixer la nova interfície de Google Drive. Treballar amb documents d'una manera col•laborativa introduint-ne les possibilitats principals i les tècniques bàsiques de l'eina, fent èmfasi en l'ús i difusió de formularis i en el tractament de les dades arreplegades pels mateixos.

Continguts:

1. La pàgina d'inici de Google Drive. Nova interfície. La llista de documents. Crear documents nous i penjar documents. Els tipus de documents compatibles.

2. Documents de text. Edició i formatatge de text: la barra d’eines. Historial de canvis. Presentacions, Dibuixos i documents de Google Maps.

4. Fulls de càlcul. Edició de fulls de càlcul: files, columnes, cel·les... Formats de cel·les. Fórmules i funcions. Gràfics.

5. Formularis: creació de formularis, difusió i recollida i tractament de dades.

6. Gestió eficient del contactes Google.

7. Organitzar-se. Buscar i trobar documents. Classificar en carpetes o col·leccions.

8. Exportar Baixar documents a l'ordinador. Formats: Office, OpenDocument, RTF, PDF...Exportació en massa.

9. Col·laborar i compartir. Enviar un document per correu. Publicar un document com a pàgina web. Compartir un document amb altres usuaris. Permisos d’accés: visualitzar, comentar o editar. Historial de canvis. Col·laboració en temps real. Xat en documents. Comentaris i debats en els documents.

Durada: 9 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: JAA006AI (FCJE)

Calendari: 

Març:13, 15, 27 i 29

Abril: 3 i 5

Dies:  dilluns i dimecres

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Dolores María Orenga Suliano (Servei d'Informàtica)

Termini d’inscripció: del 3 al 28 de febrer de 2017

Avaluació: Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans