Curs de català de nivell C2 (Superior)

05/04/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb un nivell de coneixements mitjà o C1 de valencià segons Taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

(http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/catala.pdf ).

Objectius: Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Continguts

    - Domini profund i exhaustiu de la normativa ortogràfica.
    - Coneixement aprofundit de la morfologia i sintaxi.
    - Domini profund del lèxic i semàntica.

Durada: 80 hores (presencials: 60 h, treball autònom: 20 h).

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones.

Lloc: 

dimarts i divendres...............HA1217AA (FCHS)

dijous..................................HA1209AA (FCHS)

Calendari

Del 10 de gener a l'1 de juny de 2017.

Gener: 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31

Febrer: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28

Març: 2, 7, 9, 10, 14, 16, 28 i 30

Abril: 4, 7, 11, 25 i 27

Maig: 2, 4, 5, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 26 i 30

Juny: 1

Dies

Dimarts, dijous i alguns divendres.

Horari: De 13.30 h a 15 h.

Professorat: Mª Dolores Oltra Ripoll (Dep. de Traducció i Comunicació).

Termini d’inscripció: del 14 al 30 de novembre 2016.

Avaluació

 Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans