Curs d'anglès B2.1 Upper-Intermediate

15/05/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris:  PAS amb coneixements de nivell B1.2 Intermediate o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

(http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/angles.pdf).

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 14 de desembre de 2016.

Objectius: Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Durada: 80 hores (presencials: 60 h, CAL: 10 h, Aula Virtual: 10 h).

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc: Del 10 de gener a l'11 de maig..........HD0124AA (FCS)

         Del 16 de maig al 13 de juny...........dimarts HA0006AA (FCHS) i dijous HC1114AA (FCHS)

Calendari: Del 10 de gener al 13 de juny de 2017.

Gener: 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31.

Febrer: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28.

Març: 2, 7, 9, 14, 16, 28 i 30.

Abril: 4, 6, 11, 25 i 27.

Maig: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30.

Juny: 1, 6, 8 i 13

Dies

Dimarts i dijous.

Horari: De 13.30 h a 15 h.

Professorat: Richard Mark Nightingale (Dep. d'Estudis Anglesos)

Termini d’inscripció: del 14 al 30 de novembre de 2016

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans