Curs d'anglès A2.2 Upper-Elementary

11/11/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS amb coneixements de nivell A2.1 Upper-Elementary o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

(http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/angles.pdf).

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 14 de desembre de 2016.

Objectius

Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència o bagatge personal propi, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. Comprendre frases i expressions habituals i relacionades amb temes pròxims (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

Durada: 70 hores (presencials: 50 h; treball autònom: 20 h).

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc: HD0124AA (FCS)

Calendari

Del 16 de gener al 24 de maig de 2017.

Gener: 16, 18, 23, 25 i 30.

Febrer: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27.

Març: 1, 6, 8, 13, 15, 27 i 29.

Abril: 3, 5, 10, 12, 24 i 26.

Maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24.

Dies

Dilluns i dimecres.

Horari

De 13.30 h a 15 h.

Professorat: Marisa Renau Renau (Dep. d'Estudis Anglesos)

Termini d’inscripció: del 14 al 30 de novembre de 2016

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans