Curs de xarxes socials per a la comunicació i l'orientació

28/03/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal d'USE, Registre General, i Centraleta.

Requisit: coneixements bàsics d’utilització de xarxes socials.

Objectius:

- Conèixer els principals mitjans socials a Espanya i com utilitzar-los.

- Aprofitar les possibilitats dels mitjans socials per a la comunicació i informació institucional universitària.

- Monitoritzar les mitjans socials per a obtindré informació en general i sobre la comunitat universitària.

- Gestionar els mitjans socials de forma efectiva per a la comunicació institucional.

- Reconèixer els trets basics de la reputació en línia.

Continguts:

Tema 0. La reputació en línia: El valor de la reputació. Identitat digital i gestió de la reputació en línia.

Tema 1. Els mitjans socials. Introducció. La web social. Plataformes i serveis socials.

Tema 2. Els mitjans socials en la comunicació institucional universitària. Facebook. Twitter. Google+ i YouTube. Linkedin. Instagram. Whatsapp, Snapchat i noves tendències. Tumblr i Wordpress.

Tema 3. Gestió de mitjans socials. Introducció. El gestor de mitjans socials. La gestió de mitjans socials. Monitorització, publicació/participació i avaluació. Eines d’us. Aspectes legals. Crisi en mitjans socials. Pla de comunicació.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: TD0204AI (ESTCE)

Calendari:

19 i 26 de gener de 2017

2 de febrer de 2017

Horari: dijous de 12,30 a 15 hores, i de 16 a 18,30 hores

Professorat: Antonio Pérez Gómez, Coordinador de l’Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de Valencia, Daniel Robles Cepero, Tècnic Superior de l’Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de Valencia

Termini d’inscripció: del  12 de desembre de 2016 al 10 de gener de 2017

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans